18.01.2024

Avocatul şi procedura în Germania

Conform art. 9 din lege, judecătorul-sindic va putea fi asistat de către persoane de specialitate desemnate de el şi confirmate de tribunal şi ale căror retribuţii vor fi de asemenea confirmate de tribunal, urmând a fi suportate din averea debitorului. Dintre aceste persoane, vor avea poziţii speciale administratorul şi lichidatorul, asupra cărora vom reveni.
Adunarea creditorilor este un organ deliberativ, cu caracter nepermanent. Ea este convocată de avocatul, care îi şi prezidează şedinţele, de câte ori acesta consideră necesar. Convocarea este însă obligatorie, pentru problemele importante, dintre care menţionăm: Verificarea creanţelor, continuarea activităţii (întreprinderii) debitorului, decizia pentru angajarea unui creditor, vânzarea bunurilor importante din averea debitorului, votarea planului de reorganizare sau de lichidare.
Creditori:
Comitetul creditorilor va fi alcătuit din 3-5 membri, desemnaţi de avocatul dintre creditorii chirografari sau cu creanţe garantate parţial, care se vor oferi voluntar. Acest comitet, a cărui asistenţă avocatul o va putea cere, în cursul activităţii sale, va avea două drepturi importante şi anume: atunci când nu există un plan de reorganizare, să ceară tribunalului ca acesta să ridice debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea şi, atunci când avocatul nu va fi introdus acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial făcute de debitor în frauda creditorilor, să introducă, cu autorizarea tribunalului, astfel de acţiuni.
Administrator
Administratorul va ocupa o funcţie mai în relief, în cadrul personalului destinat să ajute pe avocatul la îndeplinirea îndatoririlor sale. El va fi desemnat de către tribunal, în urma unei decizii în acest sens a creditorilor reprezentând cel puţin 50% din valoarea creanţelor, dintre persoane calificate - contabili autorizaţi, experţi contabili sau licenţiaţi în studii economice ori drept şi având o practică economică sau juridică de cel puţin 5 ani - şi va avea ca principale atribuţiuni, după caz: supravegherea operaţiunilor debitorului, asistarea acestuia la efectuarea lor sau chiar conducerea activităţii debitorului.
Desemnat tot de tribunal, la propunerea avocatul, lichidatorul îl va ajuta pe acesta la efectuarea operaţiunilor de lichidare judiciară.
Acasa
Procedura legala
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Fachanwältin für Familienrecht
Situatia legala